Service priser

Kontroleftersyn af brandmateriel uden bestilling af kurser i Førstehjælp eller Brand.

Lovpligtigt årligt kontroleftersyn af ildslukkere, slangeskabe m.m.

Udføres af certificerede servicekonsulenter godkendt af DBI

Antal enheder
I alt
IldslukkereSlangeskabe slangevinderBrandtæpper
1 – 380,00105,0020,00
4 – 1065,0085,0020,00
11 – 5055,0075,0020,00
> 50 stk45,0065,0020,00

Basispris / servicevogn kr 450,00

Priser er excl. moms.

Der bliver ikke foretaget eller udskiftet andet end aftalt med stedets ansvarshavende.

Kunden er ikke pligtig at betale for ydelser, der ikke er aftalt.

Når opgaven er afsluttet fremsendes faktura svarende til det, der er aftalt eller tilbudt.

N/B. Vi anvender ikke fakturagebyr, miljøgebyr, ekspeditionsgebyr eller andre former for skjulte omkostninger.

For erhverv og det offentlige, hvor der er lovmæssige krav om brandmateriel/ildslukkere, skal dette efterses/kontrolleres mindst 1 gang årligt.

Hvert 5. år skal slukkeren trykprøves og genoplades, hvilket i praksis vil sige udskiftes med en ny.

For Co-2 slukkere er reglen hvert 10. år

For private er der ingen regler